Hizmetlerimiz

EKSPERTİZ :

 • Tapu Kayıtlarının incelenmesi,
 • Kadastral paftalardan yer tespiti,
 • Belediyelerden İmarı uygunluk kontrolü,
 • Gayrimenkulun, yerinde incelenmesi,
 • Konum, ulaşım, bölge rayiçleri tespiti,
 • Kiralama ve / veya Satış değerinin belirlenmesi,
 • Yazılı Ekspertiz Raporlarının hazırlanması,

PAZARLAMA :

 • Aktif çalışma yapacak Danışmanlarla Proje Eğitim çalışması,
 • İnternetdeki Emlak Bilgi Bankamıza bilgilerin girilmesi,
 • Pazarlama sözleşmesi yapılan mülklerin afişleme çalışması,
 • Satılık ve / veya Kiralık Arayan Müşterilere haber verilmesi,
 • Pazarlama şartlarına uyan Müşteriler ile Kaparo sözleşmesi yapılması,
 • Kiralamalarda Kontrat ve Eklerinin düzenlenmesi,
 • Satışlarda Tapu işlemlerinin neticelendirilmesi.

İDARİ VE MALİ HİZMETLER :

 • Tüm Portföyün Yönetime ilişkin, yönlendirici Müşavirlik Raporlarının düzenli ve sürekli olarak yazılması,
 • Kiracıların Kira ödemelerinin düzenli takibi,
 • Emlak Beyannamelerinin verilmesi,
 • Kiralama ve Satışlardan doğan Vergileme konularında Müşavirlik.

HUKUK HİZMETLERİ :

 • Kira Kontratları, Sözleşme, Protokol ve Taahhütnamelerin hazırlanması ,
 • Kiracılar ile ilişkilerin takibi, gereğinde ihtar ve Davaların takibi,
 • Mahalli idarelerle ilgili mevzuatların, gereğinde Davaların takibi,
 • Gayrimenkul Portföyü kapsamındaki Hukuki ve ticari Davaların takibi,
 • İcra takip işlemleri,
 • Gayrimenkul Portföyüne yönelik Hukuk Müşavirliği hizmeti ve raporlarının yazılması.
 
https://www.maliyetineevler.com/ © 2024 - Tüm Hakları Saklıdır -